Faq

1. Jak wypełnić zlecenie – zamówić kuriera?

Należy uzupełnić formularz – „Wyślij paczkę” i podążać zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi, zlecenie należy wypisać wielkimi literami.

2. Gdzie sprawdzić poprawność adresu w Wielkiej Brytanii?

Wszelkie dane adresowe prosimy sprawdzać na stronie:
http://postcode.royalmail.com

3. Jaki jest czas transportu?

Czasy dostaw zależą od poszczególnego kraju, wahają się od 2 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu podjęcia paczki od nadawcy, a nie od momentu złożenia zlecenia. Np.
export – import – Niemcy, Holandia – 3 dni robocze;
export – import – Włochy, Wielka Brytania – 4 dni robocze.
Zaznaczamy, iż czas realizacji nie jest gwarantowany.

4. W jakich przedziałach czasowych przyjeżdża kurier?

 Odbieramy i doręczamy paczki tylko w dni robocze, tj. poniedziałek - piątek w godzinach 09:00 – 18:00.
Nie ma możliwości umówienia kuriera na konkretną godzinę.

5. Czy można nadać paczki z innego miejsca niż tam gdzie mieszkamy?

Wiemy, że ciężko jest aby kurier zastał nas w domu; pracujemy, robimy zakupy, wyjeżdżamy itp. Można zatem zostawić paczkę u znajomych, na recepcji w pracy, w zaprzyjaźnionym sklepie, punkcie usługowym. Proszę jednak pamiętać, żeby w zleceniu (formularz „Wyślij paczkę”) wpisać faktyczny adres odbioru. Zawsze poinformuj osobę, której przekażesz paczkę o przyjeździe kuriera.

6. Czy można nadać bagaż podręczny, torbę podróżną lub walizkę?

Prosimy pamiętać tylko o należytym zapakowaniu oraz zabezpieczeniu. Zakładka Zasady pakowania.

7. Czego nie wozimy?

  • materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicje
  • narkotyki, leki i środki psychotropowe za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych
  • żywe rośliny i zwierzęta
  • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne
  • waluty, papiery wartościowe, certyfikaty
  • przesyłki które mogą zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki
  • żywności mogącej ulec zepsuciu
  • przesyłka zawiera alkohol, wyroby tytoniowe

8. Jak długo oczekuje się na kuriera po zrealizowaniu płatności?

Zlecenia złożone do godz. 10:00 w dzień roboczy zostaną zrealizowane na następny dzień roboczy.
Przekroczenie terminu 10:00, wydłuża odbiór paczki o jeden dzień roboczy.
Zlecenia realizowane są po wpłynięciu wpłaty na konto oBox.

9. Kiedy należy uiścić zapłatę za paczkę?

Płatności należy dokonać bezpośrednio przy składaniu zlecenia.
Jest to jedyna opłata za usługę, którą należy uregulować.
Kurier, który pojawi się po paczkę nie pobiera żadnych opłat.

10. Jak dokonać opłaty za usługę?

Opłaty za usługę mogą Państwo dokonać za pośrednictwem płatności internetowej Dotpay.

11. Czy podana cena za usługę jest ostateczna?

Tak, nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat.

12. Co w sytuacji jeśli zapłata za usługę nie wpłynie na konto oBox?

Brak potwierdzenia zapłaty za usługę na koncie oBox powoduje, że zlecenie nie jest realizowane.

13. Czy możemy anulować zamówienie kuriera?

Tak, można anulować zlecenie, lecz jeżeli dokonana została juz opłata, ale z różnych względów chcą Państwo zrezygnować z usługi, zwracana kwota zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 3 GBP, 5 EURO lub 20 PLN.

14. A jeśli kurier nie przyjechał po paczkę?

W takiej sytuacji prosimy o pilny kontakt z biurem oBox.
Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować odbiór jak najszybciej, zamówimy kuriera, aby Państwa paczkę odebrał następnego dnia roboczego.

15. A jeśli kurier przyjechał z paczką, a nas nie było w domu?

Jeżeli kurier był z paczką, a odbiorcy nie było w domu, podjęta zostanie 2 próba doręczenia.
Przy braku skutecznego doręczenia paczka będzie do odbioru w najbliższym oddziale DPD, musisz jednak o tym fakcie poinformować obox@obox.pl

16. Chcesz wiedzieć gdzie obecnie znajduje się Twoja paczka?

Kurier po odbiorze paczki zostawi kwit z numerem paczki.
Wpisz numer paczki w okienku – „zlokalizuj paczkę”, a zobaczysz gdzie się obecnie znajduje.
Jeżeli z różnych względów nie posiadają Państwo tego unikalnego numeru, zgłoś się mailowo do oBox, pomożemy.

17. Co w sytuacji jeśli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki?

W takim wypadku następuje zwrot do nadawcy na koszt Zleceniodawcy.

18. Jeśli otrzymam przesyłkę uszkodzoną?

W przypadku, gdy przesyłka importowa (z zagranicy do Polski) będzie posiadała widoczne, zewnętrzne uszkodzenia, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w momencie odbioru przesyłki. Jest to niezbędne do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego. Protokół szkody spisany po odjechaniu kuriera nie gwarantuje uznania reklamacji.
W przypadku przesyłki eksportowej (z Polski za granicę) kurierzy nie wypisują protokołów szkody. Przy widocznych zewnętrznych uszkodzeniach kurier musi na dokumentach potwierdzających doręczenie paczki zaznaczyć opcję „uszkodzenie” (z angielskiego – „damaged”). Niniejszy zapis jest niezbędny do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

19. Czy paczka jest ubezpieczona?

Każda paczka ubezpieczona jest do kwoty 1000 PLN (ubezpieczenie standardowe DPD Polska).
Co do dalszych kroków reklamacyjnych, proszę pisać na adres: obox@obox.pl, pomożemy.

20. Czy oBox wystawia rachunki i faktury VAT?

Tak, faktura wysyłana jest tylko drogą mailową.
GBP - 26 £
EUR - 30
PLN - 130
Podaj wymiary paczki w cm