Polityka prywatności

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI „OBOX ANETA ORZECHOWSKA”

  1. Aneta Orzechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „OBOX Aneta Orzechowska” w Warszawie, ul. Heroldów 10B lok. 55, 01-991 Warszawa, NIP: 8351353461, REGON: 015220460 jest administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”).
  2. Przez pojęcie dane osobowe rozumieć należy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  
  3. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumieć należy jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  4. Niniejsza polityka prywatności zakłada podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zagwarantowania rzetelnego i zgodnego z prawem przetwarzania wszelkich danych osobowych, będących w posiadaniu oBox. Polityka prywatności zakłada również pełne zaangażowanie Administratora oraz pracowników oBox dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych z pośrednictwem systemu teleinformatycznego, poprzez nadzór i kontrolę nad zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. Pracownicy Administratora zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz są zobowiązani do stosowania niniejszej Polityki prywatności oraz przyjętych środków technicznych i organizacyjnych w sposób zapewniający możliwie najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz uniemożliwiający dostęp do nich dla osób nieuprawnionych.
  5. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z postanowieniami Ustawy.
  6. Dane osobowe przetwarzane przez oBox będą wyłączenie dla celów realizacji wykonywania świadczonych usług na rzecz użytkownika. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia usług przez oBox i Przewoźnika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  7. Zleceniodawca składając zamówienie za pośrednictwem zakładki „Wyślij paczkę” na stronie serwisu oBox wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów korzystania z serwisu www.obox.pl, świadczenia usług i realizacji zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, co niemniej będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu internetowego www.obox.pl.
  8. Zleceniodawca oświadcza, iż dane osobowe wprowadzone podczas składania zamówienia są prawdziwe i rzetelne.
  9. Podczas przeglądania strony internetowej serwisu www.obox.pl dla celów statystycznych, marketingowych oraz dla celów świadczenia usług poszczególne informacje mogą być automatycznie zapisywane na komputerze użytkowników w postaci pliku "cookie". Plik „cookie” to niewielki plik danych, tworzony na komputerze osobistym. Platforma www.obox.pl korzysta z plików cookie celem ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony oraz zapewnienia lepszego ogólnego wrażenia. Większość przeglądarek stosuje opcję akceptacji plików cookie jako ustawienie domyślne. Pliki cookie są powszechnie używane i są ogólnie przyjęte za akceptowalne. Istnieje możliwość ich wyłączenia w każdym momencie, co niemniej będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu internetowego www.obox.pl.
  10. Witryna internetowa www.obox.pl może zawierać łącza przenoszące użytkowników do innych stron internetowych, które nie są własnością i nie są administrowane przez oBox. oBox nie odpowiada za treści, zabezpieczenia oraz politykę prywatności przedmiotowych witryn internetowych, jak również za dane, które za pośrednictwem tych stron mogą zostać pobrane lub umieszczone w komputerze użytkowników.
  11. Każdy ma prawo wglądu do danych osobowych na jego temat przechowywanych i przetwarzanych przez oBox, ich modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z biurem oBox za pośrednictwem danych kontaktowych ujawnionych na witrynie internetowej w zakładce „Kontakt”.  Żądanie zostanie uwzględnione w terminie 10 dni od terminu zgłoszenia. W powyższym celu, zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia przez użytkownika dodatkowych informacji celem identyfikacji osoby zgłaszającej żądanie w zakresie danych osobowych.

   

GBP - 22 £
EUR - 27
PLN - 110
Podaj wymiary paczki w cm