Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI „OBOX ANETA ORZECHOWSKA”

1. Administratorem Danych Osobowych jest Aneta Orzechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „OBOX Aneta Orzechowska” w Warszawie, ul. Heroldów 10B lok. 55, 01-991 Warszawa, NIP: 8351353461, REGON: 015220460 
2. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe ( Imię i nazwisko, Adres e-mail, TelefonAdres pocztowy (odbioru i dostawy), które są niezbędne do świadczenia usług przez oBox i Przewoźnika. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Podane dane  naszych Klientów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
4. Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowanie komunikacji (SSL), a przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonym serwerze. 
5. Dane osobowe Klientów które podawane są w formularzu zamówienia usługi, traktowane są jako dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
6. Dane Klientów nie są przekazywane oraz sprzedawane innym podmiotom – podane dane są jedynie przesyłane wybranej przez Klientów firmie kurierskiej, a my kontaktujemy się z Klientem tylko w sprawach dotyczących usług transportowych.  
7. Każdy z Klientów ma prawo wglądu do danych osobowych na jego temat przechowywanych i przetwarzanych przez oBox, ich modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z biurem oBox za pośrednictwem danych kontaktowych ujawnionych na witrynie internetowej w zakładce „Kontakt” pod adresem e-mail obox@obox.pl. Żądanie zostanie uwzględnione. W powyższym celu, zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia przez użytkownika dodatkowych informacji  celem identyfikacji osoby zgłaszającej żądanie w zakresie danych osobowych.
8. Dane osobowe zbierane w celu wykonania usługi transportowej będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wykonywania usługi pośrednictwa kurierskiego i zrealizowania zamówienia tj. przez okres 24 miesięcy.
9. Żadne dane zebrane przez obox.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela. 
10. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane wskazanym przez Usługodawcę podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Klientów Serwisu oBox, to jest ( Paypal, Dotpay) firmy kurierskiej (DPD Polska), lub na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym usługi:
  • księgowości, rachunkowości, JPK (Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązujący  od 1 lipca 2016 roku)
  • marketingowe
  • windykacyjne
  • techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych
  • konsultacyjne, doradcze
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
GBP - 26 £
EUR - 30
PLN - 130
Podaj wymiary paczki w cm