NADAWCA jest zobligowany do przekazania paczki w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz, dlatego:

 • karton musi być wytrzymały, nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzony
 • puste przestrzenie w kartonie wypełnij dodatkowym wypełniaczem, np. gazety
 • zamknij paczkę i zabezpiecz szczelnie oklejając dno i część górną szarą taśmą pakową
 • dane adresowe nadawcy i odbiorcy napisz drukowanymi literami na opakowaniu lub na przyklejonej kartce w nieprzemakalnej folii, bardzo przydatny jest telefon do odbiorcy jak i do nadawcy, dane muszą być czytelne
 • zawsze zachowaj pokwitowanie od kuriera z numerem listu przewozowego
 • usuń wszystkie stare oznaczenia z kartonu, np. naklejki itp.

ZANIM WYŚLESZ PACZKĘ sprawdź, czy:

 • został naklejony list przewozowy na górnej powierzchni paczki
 • waga nie przekracza 31 kg
 • najdłuższy bok nie przekracza 175 cm, gdzie wysokość jest najdłuższym bokiem
 • gabaryt mieści się we wzorze - najdłuższy bok  + 2 x szerokość + 2 x długość  = max. 300 cm
 • w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów lub wagi pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 200 PLN

CZEGO NIE WOZIMY:

 • materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicje
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych
 • żywe rośliny lub zwierzęta
 • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne
 • waluty, papiery wartościowe, certyfikaty
 • przesyłki które mogą zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki
 • żywności (słodycze, mięso, artykuły spożywcze,słoiki lub opakowania zawierające ciecze)
 • szkło, porcelana i inne delikatne przedmioty wysyłane są na Państwa odpowiedzialność
 • alkohol, wyroby tytoniowe

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO PAKOWANIA OPON DPD POLSKA

GBP - 26 £
EUR - 30
PLN - 130
Podaj wymiary paczki w cm